Raxon تاپ کت ۱۵ میل

نوع دیگر تاپ کوت ها ، ژل تاپ کوت است که انواع مختلفی دارد . این نوع تاپ کوت باید حتما در دستگاه یو وی خشک شود .
به این نوع براق کننده ها ، براق کننده ی دائم یا در اصطلاح شاین دائم گفته می شود که در کاشت آکریلیک یا ژل استفاده می شود . استفاده از این محصول از زردی و رنگ گرفتن ناخن کاشته شده در اثر استفاده از لاک های تیره جلوگیری می کند .
براق بودن دائم ناخن های کاشته شده در کاشت هایی چون : فرنچ دائم و دیزاین های دائمی داخل کاشت بسیار اهمیت دارد .
استفاده ی دیگر این این تاپ کوت برای دائمی کردن طراحی روی ناخن کاشته شده می باشد . برای طراحی شما می تونانید از رنگ های آکریلیک یا ژل های رنگی استفاده نمایید و طراحی مورد نظرتان را تا ترمیم بعد حفظ نمایید .​​​​​​​
تاپ کت ۱۵ میل Raxon و سایر مواد کاشت ناخن را به راحتی از مجموعه رایا بیوتی تهیه کنید .