خط کش تقارن فلزی ابرو

خط کش تقارن فلزی ابرو ویژه برای تاتو کاران حرفه ای و
برای اولین بار در ایران 
به راحتی از مجموعه رایا بیوتی تهیه فرمایید.