سوزن شیدینگ و فلت ابرو

سوزن شیدینگ فلت ابرو 
سوزن فلت می باشد.

​​​​​​​این سوزن ها ،سوزن هایی هستند که امروزه در آرایش دائم صورت و ابرو برای سایه زدن استفاده می شوند.

شیدنگ ابرو نوعی تاتو سایه ابرو است
که در این روش تمام سطح ابرو با نقاطی پوشیده می شود که این نقاط در قسمت تاج و بالای ابرو دارای تراکم کم و در انتهای ابرو دارای تراکم زیادی می باشند .

این روش برای کسانی که به دنبال ابرو هایی با حالت فانتزی هستند ولی در عین حال می خواهند ابروهایی طبیعی و پر پشت داشته باشند مناسب است .

سوزن های این سبک از تاتو با سوزن های میکرو بلیدینگ متفاوت است.
این سوزن را به راحتی از مجموعه رایا بیوتی تهیه فرمایید .