سوزن گان کلیه سرها

سوزن و سرپلاک دستگاه گان و روتاری برای دستگاه های گان و روتاری قابل استفاده هستند.
سرپلاک ها باید مطابق سوزن ها باشند و فقط در مورد سوزن M2 استثنا وجود دارد که معمولا 2 شماره کوچک تر استفاده می شود. برای سوزن های RL و RS سرپلاک RT و RS استفاده می شود و برای الباقی سوزن ها، سرپلاک F مورد استفاده قرار می گیرد.​​​​​​​
یکی از مهم ترین و ضروری ترین وسایل و لوازم تاتو، سوزن دستگاه می باشد
و کند نبودن و سالم بودن آن می تواند در راحت و بدون دغدغه کار کردن تاثیر گذار باشد.
مدل های سوزن بنا بر سبک کاری توسط تاتو آرتیست انتخاب
می شود و مطمئنا از موارد مهم می باشد. 
سوزن و سرپلاک دستگاه گان و روتاری در مدل ها و شماره های مختلف برای سبک ها و طرح های متفاوت وجود دارد.

​​​​​​​شما میتوانید این سوزن ها را از مجموعه رایا بیوتی تهیه فرمایید.