​ضد قارچ 15 میل ان بی آی | NBI

​ضد قارچ 15 میل ان بی آی | NBI
همیشه قبل از فرآیند کاشت ناخن، می بایست ریزساخت مورد نیاز را ایجاد کرده و روی ناخن پاکیزه گردد. به دلیل اینکه کاشت ناخن باعث می شود تا مدت زیادی ناخن شما در زیر مواد مصنوعی پنهان شود، می بایست از هر چربی و مواد قارچی پاک شده و سطح آن برای فرآیند کاشت ناخن آماده گردد. بنابراین، اولین مرحله در هر فرآیند کاشت ناخن بصورت ژل های اکریلیکی و تیپ ها، آماده سازی ناخن یا «Nail Prep» نام دارد.
این مرحله، به چسبندگی در کاشت ناخن، خشک کردن و حذف هر گونه چربی از سطح طبیعی ناخن کمک فراوانی می کند. همچنین، استفاده از ضد قارچ کاشت ناخن NBI در آماده سازی سطح ناخن، ماندگاری رنگ را روی ناخن طولانی تر می کند.
اولین مرحله و ضروری ترین ماده قبل از کاشت ناخن ( پودر ،ژل )
کاربرد:
1- جلوگیری از رویش قارچ زیر ناخن مصنوعی
2- پاک کننده هرگونه روغن و چربی از سطح ناخن
3- کمک به چسبندگی و تاثیر بیشتر پرایمر بر روی ناخن