فن زیر دست ناخنکار

۳ موتوره و تک موتور
به همراه کیسه جمع آوری گرد و خاک
این کیسه از پخش گرد و خاک و مواد کاشت ناخن در سالن جلوگیری کرده و نقش مهمی در حفظ سلامت ناخنکاران ایفا می کند.
پر قدرت 
کم صدا
کارکرد بسیار ساده و راحت
بالشتک روی فن به گونه ای طراحی شده که دست در بهترین حالت بر روی فن قرار میگیرد.