قلم تاتو پیچی شارژی چارمی

جدیدترین قلم تاتو پیچی
موتور کره ای
بسیار سبک
خوش دستو بدون لرزش 
قلم شارزی سه سرعته 
​​​​​​​کاشت رنگ فوق العاده