​قلم مویی اشکی کاشت ناخن
انتخاب ابزارهای مناسب برای انجام کاشت به شما کمک می کند که نتیجه کار سریعتر و مطلوب تر باشد. از مهم ترین ابزارها برای کاشت و طراحی ناخن، قلم می باشد که باید به این نکات توجه داشت که کدام قلم برای چه نوع کاشتی مناسب است و چگونه می توان عملکرد آن ها را طولانی تر کرد. قلم ها در جنس مو، اندازه و شکل با هم متفاوت می باشند و این موضوع اهمیت دارد که شما به عنوان یک ناخنکار بدانید کدام قلم مناسب برای کاشت اکریلیک، کاشت ژل و یا طراحی ناخن می باشد.​​​​​​​

قلم مویی اشکی