​لیکویید ibi
پرایمر ibi
​ضد قارچ ibi
​پودر ibi

​تنها نمایندگی برند IBI در بازار بزرگ تهران