​مگنت ناخن
 
مگنت ناخن یک محصول بسیار خاص برای ناخنکاران خاص می باشد چرا که می توانند جدید ترین و متنوع ترین طرح ها را با استفاده از این مگنت روی ناخن مشتری با توجه به خلاقیت خود ایجاد کرده و مشتری های منحصر به فرد خود را داشته باشند.
 

مگنت ناخن