​پالت طراحی سوئیچی یک وسیله بسیار کاربردی برای ناخنکاران می باشد چرا که به وسیله آن می توانند تمامی نمونه کارها و طراحی های خود را به  ترتیب رنگ به مشتری نشان دهند.داشتن نمونه کار و طرح های مختلف ناخنکار سبب جلب اعتماد مشتری می شود.2 عدد پالت سوئیچی 25 تایی شیری رنگ سر گرد،در یک بسته بندی 50 تایی وجود دارد.

پالت سوئیچی ناخن