پایه تشتک و قلم تاتو

یکی از لوازم تاتو تشک رنگ می‌باشد، این تشک ظرف بسیار کوچکی است که به منظور استفاده آسان از رنگ در داخل تشک ریخته می‌شود. هنگامی که این تشک بر روی میز تاتوکار قرار داده می‌شود احتمال افتادن آن بسیار زیاد است. برای جلوگیری از افتادن آن تاتوکار می‌تواند از پایه قلم تاتو که دو نوع آنجا رنگی ایستاده و جا رنگی تخت در بازار وجود دارد استفاده کند که داخل هر دوی آنها می‌توان تشک رنگ را قرار داد.​​​​​​​
در حین کار تاتو ، تاتوکار باید وسیله‌ای داشته باشد که بتواند قلم را روی آن بگذارد. از پایه نگه‌دارنده قلم برای نگه داشتن قلم استفاده می‌شود که دیگر تاتوکار مجبور نشود قلم را بر روی میز بگذارد. گذاشتن قلم بر روی میز باعث می‌شود سوزن و تیغ آلوده شوند و یا با جاهای دیگر برخورد کند. مزیت پایه قلم تاتو یا جا رنگی ایستاده این است که در مقایسه با جا رنگی تخت در وسط خود جایی دارد که قابلیت نگه‌داری قلم تاتو را دارد و همین باعث شده است در میان تاتو کاران محبوبیت بیشتری داشته باشد.
​​​​​​​به تاتو کاران توصیه می‌شود برای اینکه مطمئن شوند تشک در جای مناسبی قرار گرفته و احتمال این وجود ندارد که رنگ در معرض افتادن قرار بگیرد و یا ریخته شود از پایه قلم تاتو یا جا رنگی ایستاده در لوازم تاتو خود هنگام تاتو بدن و تاتو صورت استفاده کنند. استفاده از این وسیله باعث می‌شود که تاتو کاران به راحتی و بدون هیچ نگرانی در مورد ریختن رنگ تاتو به کار خود مشغول شوند.
پایه تشتک و قلم تاتو را به راحتی از مجموعه رایا بیوتی تهیه فرمایید.