پدال پانورامای دور ستاره 

​​​​​​​مخصوص دستگاههاي تاتو بدن و پن
 پدال پانورامای دور ستاره پدال 360 درجه دارای پایه بسیار سنگین تر برای کنترل بیشتر است. 
پدال دارای یک سوئیچ حسگر بهبود یافته با عملکرد 360 درجه است. 
سیاه با طراحی ستاره 
پد پایه nonskid (بدون لغزش)کامل 
5 فوت پنجه 
نگهداری آسان برای استفاده

پدال پانورامای دور ستاره