پدال پلاستيكي دکمه ای دستگاه تاتو


پدال پلاستيكي دکمه ای دستگاه تاتو

با استفاده از اين پدال،کارکردن برای تاتو آرتیست بسیار راحتتر میشود. 
با یکبار لمس پا جریان وصل میشود و با لمس دیگر جریان قطع میشود و نیازی به فشردن پدال بصورت مداوم نیست.
درواقع وظیفه پدال  برقراری ارتباط بین ترانس و دستگاه تاتو و کنترل دستگاه تاتو میباشد.
این پدال دربین تاتو آرتیستها بسیار پرطرفدار است و با یک ضربه شروع به کارمیکند و احتیاجی به فشارمداوم پا نیست.