​پرایمر کاشت ناخن اسیدی NBI

​پرایمر کاشت ناخن اسیدی NBI
پرایمر یکی از جدیدترین و ایمن ترین محصولاتی است که در فرآیند کاشت ناخن، چسبندگی بسیاری بین ناخن طبیعی ، ترکیب (پودر اکریلیک و لیکوئید) و ناخن مصنوعی ایجاد می کند. این محصول برای زیرسازی کاشت ناخن های پودری مناسب است.
از پوسته شدن ناخن و جدا شدن مواد و ناخن کاشت به مدت طولانی جلوگیری می کند.
استفاده از این پرایمر چسبندگی دو طرفه بسیار خوبی را برای کاشت ناخن فراهم می کند.
پرایمر با از بین بردن کامل چربی روی ناخن باعث استحکام  مواد روی ناخن می شود.