پوشر ناخن یا عقب زن

​عقب زن فلزی کوتیکول ناخن
عقب زن وسیله ای میله ای شکل است محصولی با یک سری قاشقی و یک سری تیز مسطح برای عقب راندن گوشت اضافی و کوتیکول ناخن می باشد.
سر قاشقی شکل عقب زن کوتیکول ناخن برای پایین دادن کوتیکول های ریشه ناخن استفاده می گردد. همچنین برای پاکسازی زیر ناخن می توان از سری تیز آن استفاده کرد. سری مسطح آن نیز برای کنار راندن پوست های مرده از روی صدف ناخن مناسب است.که از جنس فلزی برای کار مداوم استفاده میشود.
نحوه استفاده:
کوتیکول اطراف ناخن را پس از نرم شدن در آب و نرم کننده به راحتی با استفاده از پوشر به عقب برانید​​​​​​​

جنس استیل
دارای دوسر کاربردی
قابل استفاده در طراحی ناخن
قابلیت استفاده برای دیزای‌های ناخن
از بین برنده کوتیکول ناخن
بلند تر نشان دادن صدف ناخن
مناسب برای انواع ناخن