meisheng کیت فر مژه

​معرفی کیت فر مژه MEISHENG:
فرایند حالت دهی مژه ها بمنظور بزرگتر جلوه دادن چشم ها انجام می گردد و این فرایند چهره شما را جذاب تر می کند. این فرایند سریع، موثر، بهداشتی و ماندگاری بالایی دارد. بعلاوه در فرایند حرارت زیادی مورد نیاز نیست.

​​​​​عامل پریم (فردهنده) در کیت فر مژه meisheng
مژه ها را با استفاده از فرمژه در محل مورد نظر تثبیت کرده و مقداری چسب بمنظور تثبیت استفاده کنید. بعد با استفاده از گوش پاک کن مقداری مناسب از عامل پریم را برداشته و مژه ها را بمدت 10 دقیقه برس کنید. اگر مژه ضخیم است این عمل را 5 دقیقه بیشتر انجام دهید.
عامل تثبیت کننده
مقداری از این عامل را با گوش پاک کن جهت برس مژه بمدت 5 دقیقه بردارید که این مقدار بر اساس ضخامت و حجم مژه افزود می شود.
عامل مرطوب کننده
مقدار مناسبی از این عامل را با گوش پاک کن برداشته و بمدت 5-10 دقیقه مژه ها را برس کنید.
عامل تمیز کننده
مقدار کافی از عامل تمیزکننده را با گوش پاک کن بمنظور تمیز کردن یک به یک و شل کردن مژه ها بردارید . در اینجا فرایند فر دادن دائم مژه تمام می شود.

​​​​​​​عامل پریم (3بطری قرمز): مواد فر طبیعی
تثبیت کننده (3 بطری سفید): حجیم کننده و نگهدارنده فر تا 3 ماه
مرطوب کننده (2بطری شفاف): با اثر آبرسانی به لایه داخلی مژه
تمیزکننده (2 بطری زرد): رول مژه روی چسب را تمیز می کند، طوری که براحتی رول مژه برداشته می شود.